Skapandet av mina bilder inleds med att jag målar med färgtoner som återger en speciell stämning. Jag brukar utgå från intryck jag fått. Jag vill gestalta ett visst ögonblick eller ge uttryck för en särskild känsla. Kanske just den morgonen när dimman ligger svept över trädgården och den första solstrålen tränger fram och får en daggdroppe att glittra. Motiven hämtar jag gärna från naturen.

Jag hyser kärlek till björkar. Jag har målat av dem så mycket att jag numera försöker undvika dem, men på något vis kommer de ständigt tillbaka i mitt skapande.
Under arbetet med mina tavlor rör sig ibland mina händer lika fort över duken som ångan som kommer ut ur det kokande vattnet i kannan. Sådana stunder är jag ett med min målning och känner mig förnöjd med mina bilder. Jag vill att mina bilder ska väcka en känsla hos mig själv. Den ska innehålla renhet.
 
Pauliolavi Kuivanen har skrivit följande om Yeonhee’s konsnärskap: Hennes konst är kontemplativ och motiven har ofta hämtats ur den svenska naturen. Vitsippor och björkar återkommer i flera målningar och det verkar finnas en särskild lockelse i den vita färgen, som kan anknyta till koreanska erfarenheter. Allra bäst blir det också när de konkreta observationerna får drag av abstrakta collage. När hon använder de svartvita mönstren från björkstammarna som fristående element i stället för att troget avbilda träden. Det skapar en spänning mellan de olika färgfälten och bjuder också på möjligheter att göra upptäckter, som kanske gått förlorade i annat fall.